If you want to get ahead
<Tilbake til siste nytt
  • bilde
10. September 2019

A+ World Academy oppdatering

Kjære A + familier og venner, Jeg beklager at denne første oppdateringen har tatt så lang tid! Livet har beveget seg raskt ombord. Studentene startet året med et tre-vaktsystem, noe som betyr at de ble delt inn i tre vakter som sto fire timers dag- og nattevakt. Dette gjorde at studentene kunne få mer maritim trening i begynnelsen av året, før skolen startet. 4. september gikk vi over til vår faglige plan som med et seks-vakt-system, med to timers dag- og nattevakt. Det har vært fantastisk å se banjeren omgjort til en skole igjen.

Vi er nå i vår tredje havn i seilingsplanen. Vår første havn, Stavanger, inkluderte besøk i Norsk Petroleumsmuseum, grunnleggende sikkerhetsopplæring, og hjalp til med å rydde en lokal strand. Gjennom havneoppholdet diskuterte vi oljebransjens effekter på Norge, bærekraftig leveevne og økonomiske fordeler kontra miljøkostnader.

I vår siste havn, Bergen, hjalp vi til på en lokal frivillighetsdag, der studentene hjalp til med aktiviteter for lokale barn, serverte måltider, og oppsetting og rydding av arrangementet. Vi besøkte også Bergen Maritime Museum, hadde utpekt bibliotektid for de som trenger tid til universitets- og stipendprogrammer, hørt en tale av Gunnar Garfors, deltatt på en privat konsert og omvisning på Edvard Grieg Museum. Konserten var utrolig og ledet inn i noen gode gruppediskusjoner om nasjonalisme og musikk.

Vi er for tiden i Ålesund og har en full havneplan foran oss. Studentene vil høre Elin Jeanette Barstad fra Rederiforbundet, delta på et brannsikkerhetskurs og delta på et Amnesty International arrangement. For feltopplevelsen vår skal vi lære om lokalhistorien, inkludert Ålesund-motstanden under andre verdenskrig, brannen fra 1904 som raserte byen, og viktigheten av den lokale fiskerinæringen. Etter museet vil vi diskutere fiskerinæringen på mikro- og makronivå og undersøke dens økonomiske, kulturelle og miljømessige betydning.

Så skal vi til Dublin! Vi er alle glade for å få litt tid til sjøs, for vi har bare hatt korte etapper så langt. På den kommende etappen holder vi også valg til studenterrådet. Studentrådet er en utrolig viktig del av samfunnet ombord, og de jobber aktivt gjennom året som forkjempere for studentene og positive endringsskapere. Det er en tidkrevende og utfordrende stilling, og vi ser frem til å se hvordan valget går.

Takk for all fortsatt støtte!

Beste hilsener,

Emily J. Waugh
Dekan for skolen
A + World Academy