If you want to get ahead
<Tilbake til siste nytt
  • bilde
  • bilde
25. Oktober 2019

Fullriggeren Sørlandets internasjonale skole blir akkreditert

A+ World Academy, blir akkreditert fra 1. desember. Dette er en garanti for at skolen oppfyller kravene til akkrediteringsbyrået MSA-CESS. Verdien dette har for studentene når de søker seg inn på universiteter i andre land er viktig.

For å bli akkreditert må skolen regelmessig gjennomgå grundige evalueringer og inspeksjon. MSA CESS sine standarder blir grundig sjekket av et team av fagpersoner. Når skolen har oppfylt disse standardene, viser vi at A+ World Academy er en skole som har topp kvalitet på alle områder av driften. Vi viser at det er en skole som man kan stole på for å gi ungdom en utdanning av ypperste kvalitet. Vi viser at den er en skole som ivaretar de ansatte og er et flott sted å jobbe. A+ World Academy er en skole som forstår kravene til en internasjonal og interkulturell utdanning og formidler dette i undervisningen.

«For Stiftelsen som eier av skolen, er dette er viktig skritt i arbeidet med å eie, drifte og bevare Fullriggeren Sørlandet», sier Knut Arne Gjertsen, administrerende direktør i Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Skolen er nå inne i sitt femte skole år og inntektene fra leie av skipet er det viktigste bidraget til helårsdrift av verdens eldste seilende fullrigger.

Inter-kulturell erfaring og sosiale ferdigheter er viktige elementer i utdannelsen som skolen tilbyr. Akkrediteringen åpner for økt interesse fra internasjonale studenter på skolen. «Når ca 60 studenter fra forskjellige deler av verden bor, lærer og jobber sammen på ei skute et helt skoleår, får de med seg en viktig erfaring i resten av livet», fortsetter Knut Arne Gjertsen.

Fullriggeren Sørlandet er nå i Cádiz i Spania og fortsetter til Roma i neste uke. I løpet av skoleåret skal de blant annet seile til Cabo Verde, Brasil, Karibien, New York. De besøker en rekke havner og krysser Atlanteren og ekvator flere ganger på veien og kommer hjemom til Kristiansand på 17. mai.

Middle States Association er et verdensomspennende og lendende byrå innen akkreditering og skoleforbedring. I over 125 år har MSA hjulpet skoleledere med å etablere og nå sine mål, utvikle strategiske planer, fremme personalutvikling og fremme studentenes prestasjoner. Mer om MSA-CESS og akkreditering her (engelsk)