If you want to get ahead
<Tilbake til siste nytt
  • bilde
16. August 2019

Pressemelding: Sørlandet legger ut på langtur igjen søndag 18. august kl 15:00

Søndag 18. august setter Fullriggeren Sørlandet ut på langtur igjen. Om bord på skuta er det 60 internasjonale elever, 10 lærere og et mannskap på 12. Sammen skal de besøke 18 havner og gjennomgå et unikt videregående skoleprogram. Når skuta forlater Kai 6 ved Tollboden i Kristiansand markeres 5-års jubileet for A+ World Academy.

I 2014 besluttet styret i Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet å utvikle en internasjonal videregående skole.  Målet var å sikre økt egeninntjening, noe som er nødvendig for å eie, drive og bevare skuta - vår felles maritime kulturarv.  Skoleskipet var bygg nr. 1 ved Høivolds Mekaniske verksted og ble sjøsatt i 1927.  I de vanskelige mellomkrigsårene ga skuta håp om fast jobb og en lysere framtid for flere tusen unggutter i vår region.

I vår tid er behovet for maritim opplæring endret og Stiftelsen har hatt som mål å utvikle et konsept som er tilpasset vår tid, samtidig som dagens ungdommer kan dra fordel av å øve seg i team arbeid, lederskap og praktiske ferdigheter.  A+ World Academy er unik ved at skolen har elever fra vår by, landsdelen, og verden for øvrig.  Det å bo og fungere sammen i et helt skoleår bidrar til økt forståelse av ulike personligheter, ulike livssyn og kulturer. 

Skolen er enestående ved at den flytter seg kontinuerlig - sier direktør Knut Arne Gjertsen.  I løpet av året oppsøkes land med vestlig livsstandard og kultur, men også land hvor styreform, kultur og økonomiske rammevilkår skiller seg vesentlig fra hva vi er vant til her hjemme.  I en verden preget av globalisering vil skolens elever ha verdifull kunnskap når de senere i livet skal ta fatt på høyere utdanning og arbeidsmarkedet.

Etter en utfordrende oppstart er det gledelig å konstatere god etterspørsel fra elever som ønsker å ta hele eller deler av sin videregående utdanning ved A+ World Academy. 

Gruppeleder for Ap og varaordførerkandidat Mette Gundersen vil hilse elevene og skuta vel av gårde på Kai 6, søndag 18. august kl. 15:00. Vi håper at byens innbyggere og venner av Sørlandet kommer innom kai 6 for å ønske de håpefulle ungdommene og vår flotte skute til lykke på ferden - avslutter Gjertsen.