If you want to get ahead
<Tilbake til siste nytt
  • bilde
20. September 2019

Sørlandet elektrifiseres

Verdens eldste operative fullrigger skal få batterier og nye motorer som kan redusere dieselforbruket med 50 000 liter i året. Kristiansand kommune får millionstøtte til tiltaket.

Miljødirektoratet har bevilget Kristiansand kommune 6,2 millioner kroner i klimasatsmidler til fullriggeren Sørlandet. I forbindelse med rehabilitering av skipet skal internasjonale miljøkrav og miljøpolitikken til Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune imøtekommes. Oppgraderingen vil redusere klimagassutslipp ved at skipet kan seile utslippsfritt inn og ut av havner og bruke batteri til forbruksstrøm om bord. Skipet vil også kunne koble seg til strøm når det ligger til land.

– Et tydelig signal

– Ved å kunne vise til at det historiske skipet har tatt i bruk klimavennlig løsning med moderne teknologi, vil det gi et tydelig signalement om hvilken rolle Kristiansand tar i klimaspørsmålet, sier ordfører Harald Furre. Det internasjonale målet er at klimagassutslippene fra skipsfart skal reduseres med 50 prosent fra 2008 til 2050.

– Det er viktig at skipet får på plass moderne teknologi som reduserer utslippene og erstatter 40-50 år gamle, slitne motorer. I tillegg er det viktig for å sikre «Sørlandet» tilgang til attraktive havner og fjorder. Flere byer vil nedprioritere skip som ikke har gjennomført klima- og miljøtiltak, sier direktør for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet, Knut Arne Gjertsen.

Fremdrift og finansiering

Arbeidet startet opp allerede sommeren 2019.
– Vi har begynt planlegging av en klimavennlig oppgradering slik at vi kan ta igjen historisk etterslep, fortsetter Knut Arne Gjertsen.

– Den samlede kostnaden er foreløpig beregnet til 65 millioner kroner. Finansieringen planlegges over flere år gjennom lønnsom drift av skipet og skolen som stiftelsen eier, offentlig støtte og samarbeid med næringslivet. Det viktigste er sikkerhet og å erstatte motorene med nye klimavennlige motorer. Det er god fleksibilitet i planene og det gjør det mulig å tilpasse oppgraderinger til finansieringen, sier Gjertsen til slutt.