If you want to get ahead
<Tilbake til siste nytt
  • bilde
  • bilde
07. Oktober 2019

Statsbudsjettet 2020

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet søkte Kulturdepartementet om å videreføre den ekstra tildelingen som Sørlandet fikk i 2017. Tildelingen da var begrunnet i at Sørlandet ligger i såkalt Verneklasse 1 – et høyere vern enn Christian Radich og Statsraad Lehmkuhl har.

Skoleskipet var bygg nr. 1 ved Høivolds Mekaniske verksted og ble sjøsatt i 1927. Hun er det siste seilskipet som ble bygd uten motorer. I en alder av 92 år er hun langt på vei som opprinnelig. Vern gjennom drift har vært en viktig faktor og har krevd modernisering med motorer, kjøle-/ frysesystemer, sikkerhet og annet som i dag gjør helårsdrift mulig.

Ekstratilskuddet på ca. 3 mill. pr. år som Sørlandet fikk i 2017 – begrenset til 3 år - representerer en videreføring som dekker de ekstra kostnadene som kan knyttes direkte til vern av skipet. - Det er det god grunn til å rope hurra for, sier direktør Knut Arne Gjertsen. Han håper tidsbegrensningen på 3 år med dette er opphevet.

Stiftelsen mottar nesten 11,1 millioner kroner i statsstøtte når Stortinget sier ja til forslaget i desember. Tilskuddet dekker omtrent ½-parten av driftskostnadene. Resten dekkes av inntektene fra A+ World Academy, sommeraktivitetene og støtte fra næringsliv og stiftelser.

Det kommer nye oppgaver. De neste 5 årene er det behov for å investere i sikkerhet og utskiftinger. Første fase er “klassing” til sommeren. - Det er omtrent som en EU-kontroll på bilen. Er hun ikke i orden slik regelverket krever, blir hun “avskiltet” og kan ikke seile, fortsetter Knut Arne Gjertsen. I tillegg er motorene utslitt og ikke klimavennlige. Det kan bety en investering på ca 26 millioner til sommeren. Tilskuddet på 6,2 mill som kommunen søkte Miljødirektoratet om på vegne av Sørlandet, kommer godt med når skipet skal gjøres klimavennlig - Vi må i alle fall gjennomføre “klassingen” på ca 8 millioner kroner avslutter Gjertsen.